Ya Özgürlük Ya Özgürlük! (Mor Dayanışma kuruluş deklarasyonu)

mor-dayanismaKadınların öz örgütü Mor Dayanışma kuruluyor!

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu iki kriz, siyasal rejimin ve sermayenin kriz dinamikleri birbirini kışkırtıp besliyor, politik dengeleri altüst ediyor, ülkeyi giderek kaos ortamına doğru sürüklüyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunlara bir de devlet krizi eklenmiş oldu.

Sermayenin neoliberal politikalarının sözcüsü AKP/Erdoğan iktidarı öncülüğünde toplumsal yaşam içinde gerici-muhafazakar bir dönüşüm gerçekleştirildi.

14 yıla yayılarak gerçekleştirilen bu dönüşümle, giydiğimiz kıyafetten attığımız kahkahaya, kaç çocuk doğuracağımıza ve gün boyunca nerede ne zaman olabileceğimize bile müdahale edilerek, bütün yaşamımız üstünde zaten var olan erkek tahakkkümünü daha da artırıldı.

Artık tam bir erkek terörü altındayız!

Kadın düşmanı söylemler ve ardı ardına çıkarılan yasalarla, erkek egemen politikalar sürekli daha geniş alanlarına yayılıyor ve derinleştiriliyor. Daha da ötesinde, biz kadınların üzerindeki her türlü aşağılama, baskı ve şiddet toplum nezdinde meşrulaştırılıyor. Bütün erkekler kadınları aşağılama ve şiddet kullanmayı kendi hakları olarak görüyor; taciz, şiddet ve cinayetler artarak sürüyor.

Erkek egemenliği her türlü edep sınırlarından taşıyor, bulunduğumuz her yerde ve her zaman yaşamımızı ezip yok etmeye çalışıyor.

Bedenimiz ve emeğimiz üzerinde hiçbir denetimimiz olmadan yaşıyoruz.

Nereden geliyoruz?

Türkiye’de Kadın Hareketi uzun bir durgunluk sürecinden sonra kürtaj eylemlilikleri, Gezi direnişi, Özgecan isyanı ve son olarak 2016 6-8 Mart eylemlilikleriyle yeni bir süreci başlattı.

Kadınların isyanının sokaklarda yarattığı cesaret ve umutla, yerellerde isyanlar örgütlendi, güç biriktirildi.

Biz, bütün bu isyanlarda yer alan kadınlar olarak, kadınların öz örgütünü kurma iddiasıyla 23-24-25 Eylül’de Mor Dayanışma kadın kampında bir araya geldik.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir!

İstanbul, Antakya, Mersin, İzmir, Adana, Antalya’dan tüm farklılıklarıyla bir araya gelen kadınlar olarak, gücümüzü ve meşruiyetimizi biriktirdiğimiz deneyimlerlerden ve kız kardeşlik ruhu ve dayanışmamızdan alıyoruz.

Erkek egemen akıldan, devletten, iktidar ve sermayeden kopuşuyor, isyanımızı iradeye dönüştürüyor ve kuruluşumuzu ilan ediyoruz.

Mor Dayanışma olarak;

Ataerki ve kapitalizmin mutlu evliliğini alaşağı etmek için evlerden, mutfaklardan, atölyelerden, fabrikalardan ve mahallelerden yola çıkıyoruz.

Tacize, tecavüze, kadın katliamlarına, savaşa, beden ve emek sömürüsüne, doğanın yağmasına, homofobiye, her türlü iktidar ve hiyerarşi biçimlerine karşı yaşamımıza sahip çıkmak için yola çıkıyoruz.

Erkek egemenliğinin camını çerçevesini indireceğiz!

Geleceği bugünden kurmak, öfkemizi örgütlülüğe dönüştürmek ve kolektif kadın kurtuluş bilincini inşa etmek için yola çıkıyoruz.

Başkaldırıyoruz!

Lilithlerin ve Amazonların izlerini takip edeceğiz!

Özgecanların ve Cansellerin hesabını soracağız!

Çilem’ler ve Nevin’inlerle dayanışma içinde olacağız!

Hava Anaların ve Kaderlerin isyanıyız!

İnatla, cesaretle ve cüretle, sokaklarda, gecelerde ve yaşamın olduğu her yerde direniyoruz, direneceğiz!

Erkek egemenliğine inat, neşe hep bizimle olacak!

Korkmuyoruz, öfkemiz hep kınında ve hazır bekliyor olacak!

Halaylarımızla, zılgıtlarımızla, tenceremizle tavamızla geliyoruz!

Düşlerimiz ve özgürlüğümüz için yaşamı mora boyayacağız!

MOR DAYANIŞMA

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur